Discussion:
Fälla ekträd??
(too old to reply)
Thomas Lindberg
2009-05-03 07:32:59 UTC
Permalink
Raw Message
Någonstans har jag läst, tror jag, att man inte får fälla ekträd hur som
helst, även om de står på ens egen mark.
Någon rest av någon lag om att alla ekar var Kungens, för hans skepp.
Om så är fallet, vilket straff kan utmätas??
Och var går gränsen mellan eksly och 'riktigt' träd?
Och hur bedöms om ett specifikt träd är sjukt och redan halvdött?

Hoppas jag har helt fel, nästa veckända åker en ek som är ca 15 cm diameter
vid roten!!!


Kommentarer, någon???


Thomas
h***@hotmail.com
2009-05-03 16:21:55 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Thomas Lindberg
Någonstans har jag läst, tror jag, att man inte får fälla ekträd hur som
helst, även om de står på ens egen mark.
Någon rest av någon lag om att alla ekar var Kungens, för hans skepp.
Om så är fallet, vilket straff kan utmätas??
Och var går gränsen mellan eksly och 'riktigt' träd?
Och hur bedöms om ett specifikt träd är sjukt och redan halvdött?
Hoppas jag har helt fel, nästa veckända åker en ek som är ca 15 cm
diameter vid roten!!!
Kommentarer, någon???
Kungen har inte längre behov av ekar, så den lagen (förordnad av Gustav Vasa
1558) försvann redan 1875. Redan 1411 fanns det dock regler för ekfällning.
Var eken sjuk eller rutten kunde man få fällningslov under förutsättning att
man planterade två nya.
Du skall dock kontrollera med länsstyrelsen först för att utröna att ekarna
i fråga inte är naturminnen enl. miljöbalken 7 kap 10§. Skulle så vara
fallet, och du ändå fäller dem väntar dryga böter.
Fredrik Jonson
2009-05-04 10:15:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by h***@hotmail.com
Du skall dock kontrollera med länsstyrelsen först för att utröna att ekarna
i fråga inte är naturminnen enl. miljöbalken 7 kap 10§. Skulle så vara
fallet, och du ändå fäller dem väntar dryga böter.
Din kommun kan också ha synpunkter på vilka träd som fälls. I vissa kommuner
krävs marklov för att få fälla träd även när träden står på din egen tomt.
--
Fredrik Jonson
Thomas Lindberg
2009-05-05 09:24:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Thomas Lindberg
Någonstans har jag läst, tror jag, att man inte får fälla ekträd hur som
helst, även om de står på ens egen mark.
Någon rest av någon lag om att alla ekar var Kungens, för hans skepp.
Om så är fallet, vilket straff kan utmätas??
Och var går gränsen mellan eksly och 'riktigt' träd?
Och hur bedöms om ett specifikt träd är sjukt och redan halvdött?
Hoppas jag har helt fel, nästa veckända åker en ek som är ca 15 cm
diameter vid roten!!!
Kommentarer, någon???
Thomas
Glad att jag kan fälla mitt ekträd utan att frukta repressalier från kungens
ekvårdare!
Min ek står invuxen i en tall bakom dasset vid stugan, ingen mer än jag vet
att den finns och försvinner!

Tack!

Thomas
Usenet Rulez
2009-05-06 14:37:02 UTC
Permalink
Raw Message
05 maj 2009 was a sad day cause "Thomas Lindberg"
Post by Thomas Lindberg
Post by Thomas Lindberg
Någonstans har jag läst, tror jag, att man inte får fälla ekträd hur
som helst, även om de står på ens egen mark.
Någon rest av någon lag om att alla ekar var Kungens, för hans skepp.
Om så är fallet, vilket straff kan utmätas??
Och var går gränsen mellan eksly och 'riktigt' träd?
Och hur bedöms om ett specifikt träd är sjukt och redan halvdött?
Hoppas jag har helt fel, nästa veckända åker en ek som är ca 15 cm
diameter vid roten!!!
Kommentarer, någon???
Thomas
Glad att jag kan fälla mitt ekträd utan att frukta repressalier från
kungens ekvårdare!
Min ek står invuxen i en tall bakom dasset vid stugan, ingen mer än
jag vet att den finns och försvinner!
Tack!
Thomas
Är du genuint fånig eller har du tränat myckEcK på det eller?
--
"It's not brain surgery, it's rock n roll, for fuck sake."

Blackie Lawless, WASP.
Loading...